Internet-Neutraliteit in het gedrang!

Voor de tweede keer al komt de neutraliteit van het internet in het gedrang. De grote providers zoals AT&T, Time Warner, Verizon, Comcast e.d. in de US, willen gaan bepalen welke websites aan hogere en welke aan lagere snelheid worden doorgegeven of helemaal niet. En dit volgens het budget dat website-eigenaars spenderen voor deze beschikbaarheid op het net. Dit is ronduit rampzalig voor de neutraliteit van het internet. Stel je voor dat Telenet of Skynet gaan bepalen wat je wel of niet mag bekijken, of de ene website sneller doorgeeft dan de andere. Vermits deze Amerikaanse providers een belangrijke rol spelen in het internationaal webverkeer zou dit ook voor ons grote gevolgen hebben.

Lees er alles over hier:

Voorstanders van Internet-neutraliteit zijn naar eigen zeggen o.a.: Skype, Google, Intel, Amazon.com, Microsoft, Facebook, EBay, Earthlink, Yahoo …

Reacties zijn gesloten.